Test de evaluare limba romana

Cursuri limba romana
1. Bună ziua! _____ numesc Ion Ionescu.
a. vă
b. mine
c. mă
d. va

2. Acolo este un director._____ este în birou.
a. director
b. directorul
c. directorului
d. directori

3. Intraţi, _____ rog! Luaţi loc!
a. vă
b. te
c. mă
d. am

4. Radu şi Magdalena _____ o carte interesantă.
a. cit
b. citesc
c. a citi
d. citeşti

5. _____ este pe perete, lângă tablou.
a. harta
b. hârtia
c. harpa
d. harpia

6. Daniel are un câine. Câinele este al _____.
a. meu
b. vostru
c. lor
d. lui

7. În sala de lectură sunt _____ studente.
a. doisprezece
b. douăsprezecea
c. douăsprezece
d. doi

8. Colegii _____ mers la cumpărături acum două zile.
a. are
b. a
c. au
d. ai

9. Seara trecută am _____ două limonade.
a. beat
b. beau
c. beut
d. băut

10. Ei _____ construiesc o casă pentru uz personal.
a. le
b. îşi
c. îţi
d. lor

11. Maşina _____ este foarte performantă.
a. acesta
b. acestea
c. aceasta
d. acela

12. În competiţie _____ a fost un Volkswagen, al doilea a sosit un Volvo.
a. al primul
b. primul
c. primului
d. prim

13. Îmi _____ foarte mult portocalele din Grecia.
a. plac
b. place
c. plăcut
d. plăcea

14. _____ nu a spus adevărul la conferinţa de presă.
a. altcineva
b. toţi
c. nimeni
d. ceilalţi

15. Când eu am intrat în cameră , Maria _____ pentru examen.
a. a învăţat
b. învăţa
c. învăţat
d. învaţă

16. În pauză studenţii _____ pe hol.
a. stau de vorbă
b. stau jos
c. stau pe ace
d. stau pe roze

17. El trebuie să _____ toate cărţile pentru a reuşi la examen.
a. citeşte
b. citit
c. citesc
d. citească

18. Balena este _____ mamifer de pe Pământ
a. cea mai mare
b. cel mai mare
c. cei mai mari
d. foarte mare

19. Planeta Jupiter este _____ decât planeta Pluton.
a. mai puţin departe
b. foarte departe
c. mult mai departe
d. mai departe

20. Unul dintre profesori a intrat în sala de curs, _____ a plecat la bibliotecă.
a. celălalt
b. cealaltă
c. ceilalţi
d. celelalte

21. Directorul de personal _____ să te ajute cu o opinie mai bună.
a. aş putea
b. ar putea
c. am putea
d. are putea


Pentru a afla ce tip de curs din oferta noastră vi se potriveşte, click aici ...

Copyright 2007 ABC LANGUAGES
Made by Light Pixel Web Design